Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) is de Stichting De Châtel sur place vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Daardoor komt uw donatie volledig ten goede aan de voorstellingen en projecten. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Download het verkorte beleidsplan en de financiële verantwoording.

Wilt u geld schenken aan Stichting De Châtel sur place of wilt u overleggen over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met Lisa Donia, zakelijk manager van de stichting.